Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Föreningar i Långvattnet

Föreningsliv

I trakten finns ett antal aktiva föreningar samt ett bygderåd. Mellan dessa sker en hel del samarbete för att möjliggöra ett rikt utbud av aktiviteter och evenemang. 

I kalendern kan du se vilka aktuella evenemang som är på gång. Några av föreningarna har även sidor på facebook där det går att hitta information och ställa frågor.