Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Jaktskytteklubben

Bakgrund

Norrberg – Långsjöby Jaktskytteklubb bildades den 19 november 1970. Behovet av en övningsbana hade funnits en längre tid. En bana för skytte på rörlig älgfigur. En godkänd bana. Tidigare hade vi några ivriga jägare byggt en ”provisorisk” bana uppe på Rismyrodlingen på södra sidan sjön. En bana med enkel murad skyddsvägg för ”motorn” som bestod av någon av oss skyttar som vevade fram älgfiguren som hängde ned från en vajer uppspänd mellan två granar. En uppochnedvänd cykel handvevades. Oj vad det sköts på sommarkvällarna efter arbetsdagens slut.

Nu beslöts att bilda en förening, söka bidrag, bygga en godkänd bana med riktiga skyddsmurar och älgfigur på räls. Eftersom många jobbade hos Domänverket gav verket både bidrag och vi fick köpa en koja till billigt pris. Marken fick vi hyra gratis av Domänverket.

”Regleringspengar” skulle sökas. Den första styrelsen bestod av Harald Israelsson, ordf. Gunnar Rönnholm, John-Elvert Lindberg, Ivan Albertsson, Valter Fransson som ord. ledamöter. Staffan och Kjell-Göran Lindberg som suppleanter. Första protokollet skrevs av Staffan Lindberg och justerades av Albin Rönnholm och Fritjof Rombe. Fritjof var den som föreslog namnet Norrberg – Långsjöby Jaktskytteklubb. Staffan blev också per omgående klubbens kassör, en syssla han haft tills sommaren 2007.

Jaktskyttebana

Ganska omgående fördelades arbetsuppgifter till medlemmarna. Sommaren 1972 beviljades bidrag från Länsstyrelsen med 26 100 kronor. Gjutningar och byggande av maskinhus påbörjades. Rälsdragning, tillfartsväg, markarbeten och röjningar gjordes. Elström beställdes. 1977 diskuterades behovet av klubbstuga, löfte om inköp av Sakträskkojan fanns från Domänverket (idag Svea skog). 1979 fanns klubbhuset på plats. Medlemsavgiften det året var 20 kronor. Sommaren 1975 kostade övningsammunition till 6,5×55 hela 55 öre styck. För 30-06 fick man punga ut med 1,10:- För 8,57 likaså. Året 1975 såldes av Valter Fransson över 4000 patroner. Förmodligen sköts dom upp på banan i Norrberg. Ja så har det rullat på genom åren. Banan har renoverats i omgångar, maskinhuset har flyttats för att banan skulle vara godkänd. 

Banan besiktigas numera vart 5:e år av myndigheterna och än hänger vi med och banan är godkänd. Varför vi så envist driver banan vidare med mycket ideellt arbete? Jo, för att vi som bor i Långsjöby närområdet ska ha tillgång till en lokal bana och kunna övningsskjuta under mindre stress än på större banor. Dessutom tror vi att det blir billigare för oss.

Text: Torbjörn Lindberg

Kontakt

Ordförande

Kurt Fransson
Tel: 076 – 113 40 434
E-post: kurt@it4unet.se

Hyra skyttebanan

John-Elvert Lindberg

Telefon: 0951-32034

Styrelsemedlemmar

Kassör: Tomas Lindberg
Sekreterare: Ingemar Johansson