Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Långvattnets Byalag

Byåldermän

Byålderman har genom åren varit följande:

Vilka är vi?

Byamännen är en sammanslutning av byns ägare av jordbruksfastigheter. Fastighetsägarna har andelar i byns samfällighetsmark, t ex Långvattssjön med tillhörande strandremsor, mark för mossahämtning (”mösatag”) och kvarnområdet. Fiskefrågorna har dock överförts till byns fiskevårdsförening.

Volvobäckens kvarnar och det vattendrivna sågverket på samma plats har genom åren varit den kanske viktigaste angelägenheten. Omfattande restaureringar och byggnationer har skett i omgångar på kvarnområdet på 1970-talet och 2000-talet. Se mer under rubriken ”Kvarnarna”. Annat har också åstadkommits t ex monumentet över den förste ”svenske” nybyggaren i byn som står strax öster om Långvattssjöns östra ände som kallas Kalven. Byamännen stod också som ekonomisk garant för tryckandet och utgivningen av nybyggarboken ”Långsjöby” i början på 1990-talet.

De gemensamma angelägenheterna i byn förr i tiden avhandlades på byastämmor där man röstade efter mantal (areal). Detta sätt att rösta gäller än i denna dag om någon så påkallar. Före 1944 gick det till på det sättet att ”någon” kallade till byastämma och ordförande valdes för varje stämma. Det fungerade förstås inte bra så 1944 bestämde sig byamännen för att välja en ordförande, byåldermannen, som skulle ha ansvar för att kalla till byastämma när behov förelåg. Byamännen har inga stadgar och ingen styrelse men har vanligen 2-3 ”byaråd” per år och är en sammanslutning ”av hävd” vilket ibland ställer till det i kontakterna med myndigheter och banker. 

Text: Håkan Rombe, byålderman (fd)

Kvarnområdet

När det gäller Volvobäckens kvarnar har byamännen och byåldermannen beslutanderätten och ansvaret. Rätten att anordna paltfester och kvarndagar på kvarnområdet har dock överlåtits till Långsjöby Intresse Förening. För skötsel av slåtterängen på kvarnområdet får byamännen ett årligt bidrag från Länsstyrelsen.

Hos byåldermannen förvaras Långsjöbyboken, nycklar, gamla handlingar och den numera antika byakartan. Kvarnområdet och dess byggnader med undantag av vilkojan står öppna för envar besökare och turist. Nyckeln till vilkojan kan lånas hos byåldermannen för den som önskar. Den som vill disponera timmerhuggarkojan för tillställningar bör boka tid hos byåldermannen för att vara säker på att kojan är disponibel.

"Vilkojan"

Fiskekort

Från och med 25/7 2022 och framöver så löser man fiskekort på Långvattnets byalags område via webbplatsen www.ifiske.se

På webbplatsen söker ni på Långvattnets byalag och letar därefter reda på det fiskekort som är aktuellt. 

Om ni redan har löst fiskekort och har några funderingar kring vad som gäller kan ni vända er till:

Kristoffer Johansson tel. 0702913510 eller

Jonas Rönnholm tel. 0706261234

Regler

  • Nätfiske tillåtet för fastighetsägare, boende och ägare av stugor som löser årskort
  • Utter är tillåtet att använda för de som löser årskort
  • Endast sportfiske* är tillåtet för de som löser dagkort eller veckokort
  • Endast sportfiske* är tillåtet för ungdomar upp till 18 år
  • Fiskekorten är personliga och kan ej överlåtas
  • Veckokort är är giltigt 7 dagar sammanhängande
  • Mak 3 rödingar per dygn och fiskekort får behållas
  • Nätfiske är förbjudet mellan 15 september och 15 oktober
* Med sportfiske menas krokfiske med spö eller fiske med drag efter båt.

Så här når du oss

Byålderman

Tomas Gustafsson

Långsjöby 218

Kontakt

Telefon : 072 – 654 44 07

Email : info@tgschakt.se

Swish

123 336 50 20