Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Sionförsamlingen

pingstigenvit

Välkommen till Sion!

Vi har träffar varje vecka, där är alla som vill välkomna att delta!

Varje torsdag är det gemenskapscafé i serveringslokalen. Dit kan man komma om man vill ha en koppkaffe och sitta ner och umgås med andra bybor. På onsdagar udda veckor samlas barnen till ”Kul i kapellet” där de leker, umgås och sjunger. Här ordnas även musikcafé och andra sammankomster.

Då vi saknar annan byalokal så används lokalerna i kapellet även till andra sammankomster som till exempel sammanträden och informationsmöten.

Bakgrund

Sionförsamlingen i Långsjöby bildades 1932 i Norrberg. Fem år efter bildandet byggdes kapellet upp i Långsjöby. Under år som ligger bakåt i tiden har församlingen haft flera kapell runt om i olika byar. Missionen ligger församlingen varmt om hjärtat och vi är med på olika håll världen över. Församlingen består av 95 medlemmar. (1 januari 2013)

Text: Sivert Edorsson

Kontakt

Föreståndare: Göran Georgsson

Telefon: 070 – 238 34 74

 

Församlingens bankkonton:

Församlingskassan: 5566 – 1714

Missionskassan: 5615 – 1137