Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Om Långvattnet med Omnejd

Om Långvattnet

Vill du veta mer om Långvattnets historia?  Eller ta reda på vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som finns i trakten? Följ länkarna här nedanför! Du kan också läsa om kvarnområdet och om olika renoveringsprojekt som genomförts där.