Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Långsjöby Intresseförening

Föreningens bakgrund

Föreningen har i grunden gamla anor. I början av 2008 gick två lokala föreningar ihop till en. Det var Långsjöby Hembygd & Idrott samt Långsjöby Byautveckling som valde att slå sig samman. Då kom man överens om att kalla den nya föreningen för Långsjöby Intresse Förening.

Man valde att slå sig ihop på grund av att det ofta var samma personer som satt i styrelsen för flera olika föreningar, vilket innebar många olika sammanträden. Det blev därför enklare att slå ihop föreningarna och därmed kunna ha färre möten och diskutera gemensamma frågor på de möten som var.

Medlemskap

Vill du bli medlem? Glöm inte att uppge ditt/familjens namn vid betalning.

Pris
200 kr/familj
100 kr/enskild

BG: 261-9955 Handelsbanken
Swish-nummer: 1234946521

Styrelse

Ordförande: Viktoria Georgsson
Kassör: Torbjörn Lindberg
Sekreterare: Erik Bergström
Ledamot: Maria Lindberg
Ledamot: Mikael Rönnholm
Valberedning: Sören Bergström (sammankallande)
Valberedning: Torbjörn Gustavsson

Org.nr: 802463-0231

Kontakt

e-post: viktoriageorgsson@gmail.com