Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Månad: februari 2023

Kallelse till årsmöte, Byalaget

Av webbmaster

Du som är ägare till skogs- och jordbruksfastighet samt samfällda marker inom Långvattnet kallas härmed till Byalagets årliga stämma. Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar sammanfattar vi det gångna årets händelser och byalagets…

Julfest

Nu är det dags för julavslutning för Kul i kapellet!

Onsdag 13/12 kl. 18.00