Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Dag: 2 februari 2023

Kallelse till årsmöte, Byalaget

Av webbmaster

Du som är ägare till skogs- och jordbruksfastighet samt samfällda marker inom Långvattnet kallas härmed till Byalagets årliga stämma. Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar sammanfattar vi det gångna årets händelser och byalagets…