Välkommen till Långsjöby Intresseförenings hemsida

Kallelse till årsmöte, Byalaget

Av webbmaster

Du som är ägare till skogs- och jordbruksfastighet samt samfällda marker inom Långvattnet kallas härmed till Byalagets årliga stämma.

Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar sammanfattar vi det gångna årets händelser och byalagets ekonomi. Vi kommer även att informera om aktuella projekt.

Plats: Sionkapellets servering Långsjöby

Datum: Torsdag, 16 februari, 2023

Tid: 18.30

Vi bjuder på fika!

Välkomna!

/Styrelsen